Indústria

Noves Tecnologies

Real Estate

Energies Renovables

Salut

Sector Financer

Valoració de projectes

Finançament

Participació
en el capital d'empreses

Assessorament
i gestió d'actius

Planificació i execució
d'operacions

Management

Contacte

Rosselló 224, 3A
08008 Barcelona

Tel. +34 932 426 804
E-mail: info@amgestio.es